top of page

Legend of Momotaro

Ik wilde een verhaal illustreren omdat (in mijn ogen) mythen en legendes een zeer belangrijk onderdeel zijn van de Japanse cultuur. Ik ben opzoek gegaan naar verhalen en uiteindelijk kwam ik uit bij "Momotaro".

De legende van Momotaro is een verhaal dat al eeuwenlang wordt verteld in Japan. Omdat het verhaal in de loop der jaren is aangepast, heb ik besloten om zelf ook aanpassingen te maken (waardoor er nieuwe personages bijkwamen, oa de uil).

Afgezien van de illustraties, is de tekst ook, althans grotendeels, mijn werk.

I wanted to illustrate a story because (in my eyes) myths and legends are a very important part of Japanese culture. I went looking for stories and ended up with "Momotaro".

The legend of Momotaro is a tale told for centuries in Japan. Because the story is adjusted over the years i decided to make my own adjustments as well (thats the reason behind some of the new characters involved, ao the owl). So apart from the illustrations, the writing is also, at least for the most part, mine.

(images are clickable)

1 Peach floating in the river
2 Son of a peach
3 Momotaro and the man who adopted him
4 The stray dog
5 The lonely monkey
6 The sad pheasant
7 The wise Owl
8 Planning the attack
9 Momo and his friends ambush the demons
10 Demon treasure/ The End
bottom of page